Wednesday, 2 March 2011

Fupato bon LIZA k chudar letest golpo

Ekta kishori mayer soril jay ki poriman sundor r hot hotay paray ta liza k na daklay buja jabay na. Ami tar pasay suya riolam. Uthe tak ekta katha porai delam jayta say ektu agay poray celo, tar por doroja khulay oi gorer obostha bujar cesta korlam, mota muti sure holam dadu asbay na, karon o goray sobai gumai gacay. Asar holay er modday colay asto. Ami lizar nogno dehotai hat bulaccelam. 15/20 min por dakhi o astay astay nora cora korcay ami uthe boslam. O jakhon pura puri chok malay takalo ami niccentto holam. Abar ami tar pasay suya astay kore tak jorea dorlam. Liza o amak jorea dorlo. Bujtay parlam tar kosto hoccay. Ami tak jorea dora obostai cumu deccelam, o cup hoya akdom santo hoyacelo. Ami bollam kamon lagcay akhon?O bollo batha korcay. Ami jantay cailam, kothai? O bollo pussy tay. Then ektu por uthe boslo. Bollo ami bathroom a jabo. Ami ek pasay coray alam o uthe khat hotay namay daralo. Hatay jatay giye daklo top pet a batha korcay. O tol pet capay doray baka hoya hatcelo. Khub astay astay. Daratay bollam. Kolay tulay bathroom er dorojai niye galam. O bathroom kortay vitoray galay ami lokkho korlam amar danda abar sokto hoya galo. Abar ami longi tulay ektu daklam amar 6 inch er danda tak. Asolay lizar tulonai ata ektu mota e hoya galo. Teen age mayato tar upor prothom bar. Bathroom hotay asay abar suya porlo. Abar takay amar buker upor suya thaktay bollam. Nana rokom kotha bolce.

O agay sex korcelo kina ta jantay cailam. O bollo apni bujtay parenni? Ami bollam bujtay to parlam prothom bar. Tar por jantay cailam. O bollo ami kakhono sex korato duray thak, kono purush er sporsho o paini. Aj apni jakhon amar boobs suck korcelen amar mone hoccelo amar soriler sob sokti kothai jano hawa hoya geche amar ki hoccelo ami bujtay parcelam na. Ek porjai anek valo lagcelo r vaginer vitor kamon jano susuri r osomvob valo laga lagcelo. Ek porjai amar anek valo lagacay.

Bod hoi corom pulok boltay ja bujai ta hoyacay, kintu ami thik bujtay parini, tobay anek valo lagaycay. Kintu jakhon pussy tay apner dick er mundita push korcelen takhon valo laga celo kintu jakhon tar caya aro basi push korar cesta korcelen takhon kamon ek ta voi r batha korcelo bolay bujatay parbo na apni jakhon 2 pa capay doray dakka marcelen takhon mone hoccelo moray jacce. Tol pet er kothai giye jano dakka lagcelo. Bod hoi porda tai dakka lagcelo. Takhon o amak prosno korlo, blood ber hoyacelo kina, ami bollam kano?

O bollo na bathroom korar somoi daklam blood lagay acay tai, ami bollam hm…., daklam tak ektu bimorsho lagcelo. Ami bollam ki vabcho? O bollo kisu na. Ami abar o sara sorilay hat bulatay laglam. Bojtay parcelam or soril abar astay astay usno hoccay, amak jorea acay, ami abar taka k pas kore suya delam, abar tar dud naracara korcelam, hat ta abar astay astay guder kache niye galam. Dakhi ektu groom hoicay, ami uthe upor hoya tar thot golai cumu khatay r sustay thaklam.

O amar pithay hat bulaccelo, ami astay astay thot dud sob sustay thaklam ek somoi o astay astay response kortay suru korlo, amak thotay kiss korcay, jorea dorcay, amar danda tay hat bulaccay, ami or komolar moto norom norom dabka mai 2 ta tipay tipay groom kore delam, abar susay susay mukhay puray khatay laglam. O abar o ager moto hmmm…..mm…..o..mm…mm..hm…o..oo….ooo…hmm…a..aa…aa.., kora suru korlo. Ami akhon lizar thotay kiss kotay cailay o amak jartay doray amar thot capay doray tar komol thot deya, amar lips susay khaya faltay caicay, hat pa deya amar soriler sathay vison gosa gosi korcay, ami ek ta angul pussy tay deya dakhi pussy vijay utaycay.

Ami angulta futai detai e dakhi o bathai mukta ektu ooo……mmmm….m… kore utlo. Ami abar astay kore ek hat ekta dabka duday rakhay onno hat deya ek pa fak kore amar mukh niye galam guder futai kukur javabay catay putay khai oi vabay or guder forsa thot futa sob lehon korcelam. O ektu por pagoler moto hoya galo. Kono dekay khayal nai, sudu hm….mmm….m…mm….oo.mmm…aaa….a..a…oo……hhmm…mmmm….aa…oo… ai rokom korcelo. Nijay nijer hat deya tar dud 2 ta tipcelo. Ek somoi a.aaa….aa…aaa..…..o…hm..mm…oo… . .ooo……. Kortay kortay amar matha capay doray komor becana thakay uporay tulay tulay dorcelo. Ami bujtay parcelam or pani ber hoccay abar r ecca kore danda delam na. Tak suk patay sujug delam, o khub joray joray sas felcelo, ek somoi chokh bondho kore komor ucutay tulay amar matha capay doray dakka martay laglo ai rkom 1 min korar por o ek dom santo hoya galo.

Ki joray joray sas falcay. Amar dekay takea fos fos kore sas falcay r muski muski hascay, ami tak jorea doray cumu kacce, say o amak cumutay cumutay vorea delo, thik jano ek juboti maya, jigasa korlam kamon lagcay? Bollo khub valo. Ami taka amar danda ta dorai delam, o ota niye astay astay naratay laglo. Ami tar thot chumu khatay laglam, r dud tiptay laglam. O amar dandata molcay, ota fulay fulay utcay, ek hatay ek dud r mukhay onno dud ta puray niye sucay colce, choto baccara jayvay dud khai oi vabay duder bota tay thot deya susay colce, r tatay o kapay kapay utcelo, abar hat deya duder bota molce, onno dud mukhay r onno hat deya guder vogankur naracce, koy minute er modday o abar o..oo..aa….a…. Hm…mm..mm….oo…o…aa….a.a.aa……. Kortay suru korlo, abar o ultay amar buker upor uthe gelo uthe amar thot 2 ta amon vabay sustay suru korlo ja ami ajo vultay parini, abar ami tak suyai delam, abar pussy tay suck kora suru korlam 2/3 min suck korar por dakce o amar gola doray uporer dekay tancay, ami or upor suya porlam, o nejay thakay e 2 pa fak kore delo, bollo ektu astay astay deo, pussy takhon kam rosay vijay aka kar, abar ami boslam 2 payer majay astay astay mundi ta pussy er upor panitay maykhay necce, abong guder futai ektu aktu guracce, astay kore delam ek choto dap, lal mundi ta dukay gelo liza ektu om.m……m….. Kore utlo, pa 2 ta akdom pak kore sunna tulay delo, ami oi 2 pa amar 2 hatay doray amar puro soriler vor oi payer upor deya pa 2ta vaj kore nelam o akhon r nora corao kortay parbayna amon obostha r gud pura fak hoya geche jotota hobar.

Abar delam pokat kore ek ram dap, oh…ah…ah…..o…o…. Astay pls astay, amon kore prolap bokcay, ah… oo….o….ah….hm….m…o..m..ooommm…o batha o.. Batha..mm.oo.…mm….a…aa..aa, ami astay astay komor tulay tulay dol marce, ai vabay 2/3 min jabar por astay kore 2 pa caray delam. Dakhi o ektu aktu normal hoccay, aro 3/4 min jabar por liza tol thakay ektu aktu nora cora korcay, ter palam o tol dap decay, ektu aktu komor uporer dekay dakka decay, ami abar upor hoya tar 2 thot amar mukhay niye susce, say ai fakay tol hotay dap deccay r amar thot susay deccay, a vabay bes kichu khon codon collo, abar ami tak tanay anay becanar ek dom kinarai niye alam ami floor darai galam r or 2 pa amar 2 hatay dora fak kore ai vabay pokat pokat dap marlam aro kisu khon, er majay liza aro ek bar pani ber korlo, abar tak dog style kore cudlam kisukhon tar pacha jay ki jinish ami 2 hat deya or pacha 2 ta capay doray pokat pokat marce ai vabay anek tight hoya jai or pussy anek batha pai tai r korlam na, abar abaro becanar kinar r anay pura danda guder futai dukai taka amar kolay tulay nelam, pathok bujtay parcen to kamon?

Or 2 pa amar komor capay acay r o amar gola doray julay acay, ai vabay korlam 2/3 min, abar pasay ek ta table celo, tatay niye bosai delam, tar daray bosai deya 2 pa corai dorlam o kisu ta kat holo pechonay ai vabay kichukhon cudlam, abar becanai anay 2 pa kaday tulay suru korlam daper por dap, sara gor thap thap sobday voray utlo.

O bolcay pls…p..l..s r na r na,o….oo…..a…a…..h..mm..hmm….mm…m….m..oo…a…a…h…..amar hoicay apni ber koren, kintu amar ber e hoccay na, ami clock er dekay daklam, bachanai anay felar por o prai 32 min ek tana pokat pokat martay martay amar danda lizar guder jala doray gelo amito obak kijay kori ber e hoccay na or to kahil obostha, tobay atay ekta lab holo or pussy akdom elastic hoya geche kono prob hoccay na, thik 32 min por amar mal ber holo or guder futa tay e fellam, sob milea ditio bar 62 min pokat pokat dap marayce.

Er por ami jakhon bathroom galam amar danda dakay ami e obak hoya galam lal hoya geche sara danda, r kamon jano obosh obosh hoya gacay, pa tay ji ji alay jamon hoi tamon lagcay, liza o bathroom giye tar pussytay pani dalaycelo karon sima hin jala korcelo. Er por o amra 8/10 bar sex korayce 30min/40 min ai rokom somoi doray korayce, “amar maji” golpay author bolaycen 1hour 20 min, 2 hour apni sex koraycen. Keya madam apni jaymon sexy e hoya thakun na kano, 2 hour sex korlay to ata valo lagar caya birokter karon hobay basi, tai na? R apner partner er jay boyos bolaycen amio same age er but amar to mone hoi o ota jodi kore o thakay taholay ta natural na, o bod hoi kono medicine neyaceloEkta kishori mayer soril jay ki poriman sundor r hot hotay paray ta liza k na daklay buja jabay na. Ami tar pasay suya riolam. Uthe tak ekta katha porai delam jayta say ektu agay poray celo, tar por doroja khulay oi gorer obostha bujar cesta korlam, mota muti sure holam dadu asbay na, karon o goray sobai gumai gacay. Asar holay er modday colay asto. Ami lizar nogno dehotai hat bulaccelam. 15/20 min por dakhi o astay astay nora cora korcay ami uthe boslam. O jakhon pura puri chok malay takalo ami niccentto holam. Abar ami tar pasay suya astay kore tak jorea dorlam. Liza o amak jorea dorlo. Bujtay parlam tar kosto hoccay. Ami tak jorea dora obostai cumu deccelam, o cup hoya akdom santo hoyacelo. Ami bollam kamon lagcay akhon?

O bollo batha korcay. Ami jantay cailam, kothai? O bollo pussy tay. Then ektu por uthe boslo. Bollo ami bathroom a jabo. Ami ek pasay coray alam o uthe khat hotay namay daralo. Hatay jatay giye daklo top pet a batha korcay. O tol pet capay doray baka hoya hatcelo. Khub astay astay. Daratay bollam. Kolay tulay bathroom er dorojai niye galam. O bathroom kortay vitoray galay ami lokkho korlam amar danda abar sokto hoya galo. Abar ami longi tulay ektu daklam amar 6 inch er danda tak. Asolay lizar tulonai ata ektu mota e hoya galo. Teen age mayato tar upor prothom bar. Bathroom hotay asay abar suya porlo. Abar takay amar buker upor suya thaktay bollam. Nana rokom kotha bolce.

O agay sex korcelo kina ta jantay cailam. O bollo apni bujtay parenni? Ami bollam bujtay to parlam prothom bar. Tar por jantay cailam. O bollo ami kakhono sex korato duray thak, kono purush er sporsho o paini. Aj apni jakhon amar boobs suck korcelen amar mone hoccelo amar soriler sob sokti kothai jano hawa hoya geche amar ki hoccelo ami bujtay parcelam na. Ek porjai anek valo lagcelo r vaginer vitor kamon jano susuri r osomvob valo laga lagcelo. Ek porjai amar anek valo lagacay.

Bod hoi corom pulok boltay ja bujai ta hoyacay, kintu ami thik bujtay parini, tobay anek valo lagaycay. Kintu jakhon pussy tay apner dick er mundita push korcelen takhon valo laga celo kintu jakhon tar caya aro basi push korar cesta korcelen takhon kamon ek ta voi r batha korcelo bolay bujatay parbo na apni jakhon 2 pa capay doray dakka marcelen takhon mone hoccelo moray jacce. Tol pet er kothai giye jano dakka lagcelo. Bod hoi porda tai dakka lagcelo. Takhon o amak prosno korlo, blood ber hoyacelo kina, ami bollam kano?

O bollo na bathroom korar somoi daklam blood lagay acay tai, ami bollam hm…., daklam tak ektu bimorsho lagcelo. Ami bollam ki vabcho? O bollo kisu na. Ami abar o sara sorilay hat bulatay laglam. Bojtay parcelam or soril abar astay astay usno hoccay, amak jorea acay, ami abar taka k pas kore suya delam, abar tar dud naracara korcelam, hat ta abar astay astay guder kache niye galam. Dakhi ektu groom hoicay, ami uthe upor hoya tar thot golai cumu khatay r sustay thaklam.

O amar pithay hat bulaccelo, ami astay astay thot dud sob sustay thaklam ek somoi o astay astay response kortay suru korlo, amak thotay kiss korcay, jorea dorcay, amar danda tay hat bulaccay, ami or komolar moto norom norom dabka mai 2 ta tipay tipay groom kore delam, abar susay susay mukhay puray khatay laglam. O abar o ager moto hmmm…..mm…..o..mm…mm..hm…o..oo….ooo…hmm…a..aa…aa.., kora suru korlo. Ami akhon lizar thotay kiss kotay cailay o amak jartay doray amar thot capay doray tar komol thot deya, amar lips susay khaya faltay caicay, hat pa deya amar soriler sathay vison gosa gosi korcay, ami ek ta angul pussy tay deya dakhi pussy vijay utaycay.

Ami angulta futai detai e dakhi o bathai mukta ektu ooo……mmmm….m… kore utlo. Ami abar astay kore ek hat ekta dabka duday rakhay onno hat deya ek pa fak kore amar mukh niye galam guder futai kukur javabay catay putay khai oi vabay or guder forsa thot futa sob lehon korcelam. O ektu por pagoler moto hoya galo. Kono dekay khayal nai, sudu hm….mmm….m…mm….oo.mmm…aaa….a..a…oo……hhmm…mmmm….aa…oo… ai rokom korcelo. Nijay nijer hat deya tar dud 2 ta tipcelo. Ek somoi a.aaa….aa…aaa..…..o…hm..mm…oo… . .ooo……. Kortay kortay amar matha capay doray komor becana thakay uporay tulay tulay dorcelo. Ami bujtay parcelam or pani ber hoccay abar r ecca kore danda delam na. Tak suk patay sujug delam, o khub joray joray sas felcelo, ek somoi chokh bondho kore komor ucutay tulay amar matha capay doray dakka martay laglo ai rkom 1 min korar por o ek dom santo hoya galo.

Ki joray joray sas falcay. Amar dekay takea fos fos kore sas falcay r muski muski hascay, ami tak jorea doray cumu kacce, say o amak cumutay cumutay vorea delo, thik jano ek juboti maya, jigasa korlam kamon lagcay? Bollo khub valo. Ami taka amar danda ta dorai delam, o ota niye astay astay naratay laglo. Ami tar thot chumu khatay laglam, r dud tiptay laglam. O amar dandata molcay, ota fulay fulay utcay, ek hatay ek dud r mukhay onno dud ta puray niye sucay colce, choto baccara jayvay dud khai oi vabay duder bota tay thot deya susay colce, r tatay o kapay kapay utcelo, abar hat deya duder bota molce, onno dud mukhay r onno hat deya guder vogankur naracce, koy minute er modday o abar o..oo..aa….a…. Hm…mm..mm….oo…o…aa….a.a.aa……. Kortay suru korlo, abar o ultay amar buker upor uthe gelo uthe amar thot 2 ta amon vabay sustay suru korlo ja ami ajo vultay parini, abar ami tak suyai delam, abar pussy tay suck kora suru korlam 2/3 min suck korar por dakce o amar gola doray uporer dekay tancay, ami or upor suya porlam, o nejay thakay e 2 pa fak kore delo, bollo ektu astay astay deo, pussy takhon kam rosay vijay aka kar, abar ami boslam 2 payer majay astay astay mundi ta pussy er upor panitay maykhay necce, abong guder futai ektu aktu guracce, astay kore delam ek choto dap, lal mundi ta dukay gelo liza ektu om.m……m….. Kore utlo, pa 2 ta akdom pak kore sunna tulay delo, ami oi 2 pa amar 2 hatay doray amar puro soriler vor oi payer upor deya pa 2ta vaj kore nelam o akhon r nora corao kortay parbayna amon obostha r gud pura fak hoya geche jotota hobar.

Abar delam pokat kore ek ram dap, oh…ah…ah…..o…o…. Astay pls astay, amon kore prolap bokcay, ah… oo….o….ah….hm….m…o..m..ooommm…o batha o.. Batha..mm.oo.…mm….a…aa..aa, ami astay astay komor tulay tulay dol marce, ai vabay 2/3 min jabar por astay kore 2 pa caray delam. Dakhi o ektu aktu normal hoccay, aro 3/4 min jabar por liza tol thakay ektu aktu nora cora korcay, ter palam o tol dap decay, ektu aktu komor uporer dekay dakka decay, ami abar upor hoya tar 2 thot amar mukhay niye susce, say ai fakay tol hotay dap deccay r amar thot susay deccay, a vabay bes kichu khon codon collo, abar ami tak tanay anay becanar ek dom kinarai niye alam ami floor darai galam r or 2 pa amar 2 hatay dora fak kore ai vabay pokat pokat dap marlam aro kisu khon, er majay liza aro ek bar pani ber korlo, abar tak dog style kore cudlam kisukhon tar pacha jay ki jinish ami 2 hat deya or pacha 2 ta capay doray pokat pokat marce ai vabay anek tight hoya jai or pussy anek batha pai tai r korlam na, abar abaro becanar kinar r anay pura danda guder futai dukai taka amar kolay tulay nelam, pathok bujtay parcen to kamon?

Or 2 pa amar komor capay acay r o amar gola doray julay acay, ai vabay korlam 2/3 min, abar pasay ek ta table celo, tatay niye bosai delam, tar daray bosai deya 2 pa corai dorlam o kisu ta kat holo pechonay ai vabay kichukhon cudlam, abar becanai anay 2 pa kaday tulay suru korlam daper por dap, sara gor thap thap sobday voray utlo.

O bolcay pls…p..l..s r na r na,o….oo…..a…a…..h..mm..hmm….mm…m….m..oo…a…a…h…..amar hoicay apni ber koren, kintu amar ber e hoccay na, ami clock er dekay daklam, bachanai anay felar por o prai 32 min ek tana pokat pokat martay martay amar danda lizar guder jala doray gelo amito obak kijay kori ber e hoccay na or to kahil obostha, tobay atay ekta lab holo or pussy akdom elastic hoya geche kono prob hoccay na, thik 32 min por amar mal ber holo or guder futa tay e fellam, sob milea ditio bar 62 min pokat pokat dap marayce.

Er por ami jakhon bathroom galam amar danda dakay ami e obak hoya galam lal hoya geche sara danda, r kamon jano obosh obosh hoya gacay, pa tay ji ji alay jamon hoi tamon lagcay, liza o bathroom giye tar pussytay pani dalaycelo karon sima hin jala korcelo. Er por o amra 8/10 bar sex korayce 30min/40 min ai rokom somoi doray korayce, “amar maji” golpay author bolaycen 1hour 20 min, 2 hour apni sex koraycen. Keya madam apni jaymon sexy e hoya thakun na kano, 2 hour sex korlay to ata valo lagar caya birokter karon hobay basi, tai na? R apner partner er jay boyos bolaycen amio same age er but amar to mone hoi o ota jodi kore o thakay taholay ta natural na, o bod hoi kono medicine neyaceloEkta kishori mayer soril jay ki poriman sundor r hot hotay paray ta liza k na daklay buja jabay na. Ami tar pasay suya riolam. Uthe tak ekta katha porai delam jayta say ektu agay poray celo, tar por doroja khulay oi gorer obostha bujar cesta korlam, mota muti sure holam dadu asbay na, karon o goray sobai gumai gacay. Asar holay er modday colay asto. Ami lizar nogno dehotai hat bulaccelam. 15/20 min por dakhi o astay astay nora cora korcay ami uthe boslam. O jakhon pura puri chok malay takalo ami niccentto holam. Abar ami tar pasay suya astay kore tak jorea dorlam. Liza o amak jorea dorlo. Bujtay parlam tar kosto hoccay. Ami tak jorea dora obostai cumu deccelam, o cup hoya akdom santo hoyacelo. Ami bollam kamon lagcay akhon?

O bollo batha korcay. Ami jantay cailam, kothai? O bollo pussy tay. Then ektu por uthe boslo. Bollo ami bathroom a jabo. Ami ek pasay coray alam o uthe khat hotay namay daralo. Hatay jatay giye daklo top pet a batha korcay. O tol pet capay doray baka hoya hatcelo. Khub astay astay. Daratay bollam. Kolay tulay bathroom er dorojai niye galam. O bathroom kortay vitoray galay ami lokkho korlam amar danda abar sokto hoya galo. Abar ami longi tulay ektu daklam amar 6 inch er danda tak. Asolay lizar tulonai ata ektu mota e hoya galo. Teen age mayato tar upor prothom bar. Bathroom hotay asay abar suya porlo. Abar takay amar buker upor suya thaktay bollam. Nana rokom kotha bolce.

O agay sex korcelo kina ta jantay cailam. O bollo apni bujtay parenni? Ami bollam bujtay to parlam prothom bar. Tar por jantay cailam. O bollo ami kakhono sex korato duray thak, kono purush er sporsho o paini. Aj apni jakhon amar boobs suck korcelen amar mone hoccelo amar soriler sob sokti kothai jano hawa hoya geche amar ki hoccelo ami bujtay parcelam na. Ek porjai anek valo lagcelo r vaginer vitor kamon jano susuri r osomvob valo laga lagcelo. Ek porjai amar anek valo lagacay.

Bod hoi corom pulok boltay ja bujai ta hoyacay, kintu ami thik bujtay parini, tobay anek valo lagaycay. Kintu jakhon pussy tay apner dick er mundita push korcelen takhon valo laga celo kintu jakhon tar caya aro basi push korar cesta korcelen takhon kamon ek ta voi r batha korcelo bolay bujatay parbo na apni jakhon 2 pa capay doray dakka marcelen takhon mone hoccelo moray jacce. Tol pet er kothai giye jano dakka lagcelo. Bod hoi porda tai dakka lagcelo. Takhon o amak prosno korlo, blood ber hoyacelo kina, ami bollam kano?

O bollo na bathroom korar somoi daklam blood lagay acay tai, ami bollam hm…., daklam tak ektu bimorsho lagcelo. Ami bollam ki vabcho? O bollo kisu na. Ami abar o sara sorilay hat bulatay laglam. Bojtay parcelam or soril abar astay astay usno hoccay, amak jorea acay, ami abar taka k pas kore suya delam, abar tar dud naracara korcelam, hat ta abar astay astay guder kache niye galam. Dakhi ektu groom hoicay, ami uthe upor hoya tar thot golai cumu khatay r sustay thaklam.

O amar pithay hat bulaccelo, ami astay astay thot dud sob sustay thaklam ek somoi o astay astay response kortay suru korlo, amak thotay kiss korcay, jorea dorcay, amar danda tay hat bulaccay, ami or komolar moto norom norom dabka mai 2 ta tipay tipay groom kore delam, abar susay susay mukhay puray khatay laglam. O abar o ager moto hmmm…..mm…..o..mm…mm..hm…o..oo….ooo…hmm…a..aa…aa.., kora suru korlo. Ami akhon lizar thotay kiss kotay cailay o amak jartay doray amar thot capay doray tar komol thot deya, amar lips susay khaya faltay caicay, hat pa deya amar soriler sathay vison gosa gosi korcay, ami ek ta angul pussy tay deya dakhi pussy vijay utaycay.

Ami angulta futai detai e dakhi o bathai mukta ektu ooo……mmmm….m… kore utlo. Ami abar astay kore ek hat ekta dabka duday rakhay onno hat deya ek pa fak kore amar mukh niye galam guder futai kukur javabay catay putay khai oi vabay or guder forsa thot futa sob lehon korcelam. O ektu por pagoler moto hoya galo. Kono dekay khayal nai, sudu hm….mmm….m…mm….oo.mmm…aaa….a..a…oo……hhmm…mmmm….aa…oo… ai rokom korcelo. Nijay nijer hat deya tar dud 2 ta tipcelo. Ek somoi a.aaa….aa…aaa..…..o…hm..mm…oo… . .ooo……. Kortay kortay amar matha capay doray komor becana thakay uporay tulay tulay dorcelo. Ami bujtay parcelam or pani ber hoccay abar r ecca kore danda delam na. Tak suk patay sujug delam, o khub joray joray sas felcelo, ek somoi chokh bondho kore komor ucutay tulay amar matha capay doray dakka martay laglo ai rkom 1 min korar por o ek dom santo hoya galo.

Ki joray joray sas falcay. Amar dekay takea fos fos kore sas falcay r muski muski hascay, ami tak jorea doray cumu kacce, say o amak cumutay cumutay vorea delo, thik jano ek juboti maya, jigasa korlam kamon lagcay? Bollo khub valo. Ami taka amar danda ta dorai delam, o ota niye astay astay naratay laglo. Ami tar thot chumu khatay laglam, r dud tiptay laglam. O amar dandata molcay, ota fulay fulay utcay, ek hatay ek dud r mukhay onno dud ta puray niye sucay colce, choto baccara jayvay dud khai oi vabay duder bota tay thot deya susay colce, r tatay o kapay kapay utcelo, abar hat deya duder bota molce, onno dud mukhay r onno hat deya guder vogankur naracce, koy minute er modday o abar o..oo..aa….a…. Hm…mm..mm….oo…o…aa….a.a.aa……. Kortay suru korlo, abar o ultay amar buker upor uthe gelo uthe amar thot 2 ta amon vabay sustay suru korlo ja ami ajo vultay parini, abar ami tak suyai delam, abar pussy tay suck kora suru korlam 2/3 min suck korar por dakce o amar gola doray uporer dekay tancay, ami or upor suya porlam, o nejay thakay e 2 pa fak kore delo, bollo ektu astay astay deo, pussy takhon kam rosay vijay aka kar, abar ami boslam 2 payer majay astay astay mundi ta pussy er upor panitay maykhay necce, abong guder futai ektu aktu guracce, astay kore delam ek choto dap, lal mundi ta dukay gelo liza ektu om.m……m….. Kore utlo, pa 2 ta akdom pak kore sunna tulay delo, ami oi 2 pa amar 2 hatay doray amar puro soriler vor oi payer upor deya pa 2ta vaj kore nelam o akhon r nora corao kortay parbayna amon obostha r gud pura fak hoya geche jotota hobar.

Abar delam pokat kore ek ram dap, oh…ah…ah…..o…o…. Astay pls astay, amon kore prolap bokcay, ah… oo….o….ah….hm….m…o..m..ooommm…o batha o.. Batha..mm.oo.…mm….a…aa..aa, ami astay astay komor tulay tulay dol marce, ai vabay 2/3 min jabar por astay kore 2 pa caray delam. Dakhi o ektu aktu normal hoccay, aro 3/4 min jabar por liza tol thakay ektu aktu nora cora korcay, ter palam o tol dap decay, ektu aktu komor uporer dekay dakka decay, ami abar upor hoya tar 2 thot amar mukhay niye susce, say ai fakay tol hotay dap deccay r amar thot susay deccay, a vabay bes kichu khon codon collo, abar ami tak tanay anay becanar ek dom kinarai niye alam ami floor darai galam r or 2 pa amar 2 hatay dora fak kore ai vabay pokat pokat dap marlam aro kisu khon, er majay liza aro ek bar pani ber korlo, abar tak dog style kore cudlam kisukhon tar pacha jay ki jinish ami 2 hat deya or pacha 2 ta capay doray pokat pokat marce ai vabay anek tight hoya jai or pussy anek batha pai tai r korlam na, abar abaro becanar kinar r anay pura danda guder futai dukai taka amar kolay tulay nelam, pathok bujtay parcen to kamon?

Or 2 pa amar komor capay acay r o amar gola doray julay acay, ai vabay korlam 2/3 min, abar pasay ek ta table celo, tatay niye bosai delam, tar daray bosai deya 2 pa corai dorlam o kisu ta kat holo pechonay ai vabay kichukhon cudlam, abar becanai anay 2 pa kaday tulay suru korlam daper por dap, sara gor thap thap sobday voray utlo.

O bolcay pls…p..l..s r na r na,o….oo…..a…a…..h..mm..hmm….mm…m….m..oo…a…a…h…..amar hoicay apni ber koren, kintu amar ber e hoccay na, ami clock er dekay daklam, bachanai anay felar por o prai 32 min ek tana pokat pokat martay martay amar danda lizar guder jala doray gelo amito obak kijay kori ber e hoccay na or to kahil obostha, tobay atay ekta lab holo or pussy akdom elastic hoya geche kono prob hoccay na, thik 32 min por amar mal ber holo or guder futa tay e fellam, sob milea ditio bar 62 min pokat pokat dap marayce.

Er por ami jakhon bathroom galam amar danda dakay ami e obak hoya galam lal hoya geche sara danda, r kamon jano obosh obosh hoya gacay, pa tay ji ji alay jamon hoi tamon lagcay, liza o bathroom giye tar pussytay pani dalaycelo karon sima hin jala korcelo. Er por o amra 8/10 bar sex korayce 30min/40 min ai rokom somoi doray korayce, “amar maji” golpay author bolaycen 1hour 20 min, 2 hour apni sex koraycen. Keya madam apni jaymon sexy e hoya thakun na kano, 2 hour sex korlay to ata valo lagar caya birokter karon hobay basi, tai na? R apner partner er jay boyos bolaycen amio same age er but amar to mone hoi o ota jodi kore o thakay taholay ta natural na, o bod hoi kono medicine neyacelo
MORE GALLERY MORE GALLERY MORE GALLERY MORE GALLERY MORE GALLERY MORE GALLERY MORE GALLERY